Hvem er vi?

Fransk, spansk og tysk er representert ved hver sin språkorganisasjon, Fransklærerforeningen, Spansklærerforeningen og Tyskforum. Hver organisasjon har sin egen hjemmeside hvor de legger ut det som er interessant for dem og hver organisasjon har som mål å hjelpe lærerne som underviser i språket.

Selv om organisasjonene jobber spesielt med hvert sitt språk har de noen felles interesser. Fremmedspråkene har samme læreplaner og samme eksamensordninger. Vi er enige om at det er viktig for nordmenn å kunne flere språk enn engelsk.Vi har derfor organisert felles språkdager.

For å stå sterkere i de sakene vi har felles har vi startet et samarbeid som vi kaller FST-Norge. Her diskuterer vi felles saker og tar opp disse med aktuelle instanser. Vi vil be Utdanningsdirektoratet og departementet om å sende oss informasjon når det skjer noe nytt med fremmedspråkene, og vi vil be om å få være høringsinstans på høringer om fremmedspråk.

Denne hjemmesiden skal være en portal. Vi legger ut nyheter som er felles for språkene, men ønsker man informasjon om et spesifikt språk, må man gå til den spesifikke organisasjonens hjemmeside. Lenken dit finner dere i menyen.