2009. Praktisk tilnærming til fremmedspråk. I Felles språklærerdag ved Universitetsbiblioteket i Oslo