Språkiaden 2016 (Oslo), finalen 7/1-2016


HumSam-biblioteket i Georg Sverdrups hus. Universitetet i Oslo

Språkiaden er en konkurranse i fremmedspråk for elever på 10. trinn og vg1.
  • Formål: å sette fokus på og skaffe blest om fremmedspråk.
  • Elevene arbeider i lag/grupper på tre – fire med en kvalifiseringsoppgave.
  • Beste oppgave sendes til Utdanningsetaten etter tre uker.
  • Finalen: ny, språklig oppgave som lagene jobber en hel dag med å løse. Presentasjon innen hvert språk.

 1. premie: Tur til Berlin, Madrid eller Paris.

Oppgavene:
Resultatatene:
Ungdomsskole 

 

Fransk: Hovseter gs

Spansk: Hovseter gs
Tysk: Hovseter gs


Videregående skole 

Fransk: Oslo Handelsgym

Spansk: Foss vgs
Tysk: Oslo Katedralskole

JMi;-)