Felles språklærerdag 2017

Skriv datoen i kalenderen din!

«Grammatikk og Kommunikasjon – venner eller fiender?»

Dato: Lørdag 1. april 2017

Sted: Lambertseter vgs. Oslo

gramkom