Brev til UDIR: Eksamensordningen i fremmedspråk

Se brevet i Google-driver

Reklamer

Spørreundersøkelsen om skriftlig eksamen


Fra 4/9 til og med 15/9 arrangerte FST-norge en spørreundersøkelse om skriftlig eksamen i vgs. Denne spørreundersøkelsen ble gjennomført av 209 lærere over hele landet, medlemmer i Den norske spansklærerforeningen, Fransklærerforeningen i Norge og Tyskforum. Her er resultatene.

 

JMi 😉