Tidligere felles språklærerdager

  • 2017. V Felles språklærerdag. Grammatikk og Kommunikasjon – venner eller fiender? Lambertseter vgs
  • 2015. IV Felles språklærerdag. Vi lærer språk med sang og film. Blindern vgs
  • 2013. III Felles språklærerdag. Med kjerringa mot strømmen, for framtida. Interkulturell og muntlig kompetanse i fremmedspråk. Hellerud vgs.
  • 2011. II Felles språklærerdag. Nye tendenser i språkopplæringen. Fyrstikkalleen skole, F21
  • 2009. I Felles språklærerdag. Praktisk tilnærming til fremmedspråk. HumSam-Biblioteket